Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Forum Młodych

Wrocławskie Forum Młodych Twórców
Finał IV edycji warsztatów literackich

W grudniu 2010 roku dobiegła końca czwarta edycja Wrocławskiego Forum Młodych Twórców, cyklicznych corocznych warsztatów literackich organizowanych przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu.

W okre

sie od 4 marca do 25 listopada 2010 w ramach projektu odbyło się 30 spotkań o charakterze warsztatów literackich (w zajęciach w sumie brały udział 34 os

óby). Spotkania odbywały się w Klubie Pod Kolumnami (pl. Świętego Macieja 21, Wrocław).

W czasie szkoleń uczestnicy doskonalili swój warsztat literacki oraz konfrontowali swoje osiągnięcia literackie z osiągnięciami innych – przedstawiali swoje teksty, które były omawiane pod kierunkiem prowadzącego zajęcia (Jacka Inglota). Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie ich poprawionych, udoskonalonych wersji. Korzystali także z porad doświadczonych twórców, zapraszanych na spotkania w charakterze ekspertów. Wybrane teksty ukazały się na stronie internetowej www.pisarze.wroclaw.pl (podstrona Forum Młodych) oraz na nowej stronie SPP – www.pomosty-dolnyslask.pl.

W okresie tym odbyło się 10 spotkań z autorami-ekspertami (m. in. Leszek Budrewicz, Karol Maliszewski, Andrzej Dzierżanowski, Egeniusz Dębski, Janusz Styczeń, Jacek Bierut, Gabriel Leonard Kamiśki), podczas których młodzi twórcy mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów.

W ramach projektu odbył się konkurs na wydanie trzem uczestnikom warsztatów arkusza z poezją lub prozą. Zgłoszono 8 propozycji, spośrod których jury w składzie Leszek Budrewicz, Andrzej Dzierżanwoski i Gabriel Kamiński wybrało 3 teksty: prozę Magdy Wieteski pt. „Ojciec”, oraz wiersze Justyny Paluch („Intro”) a także Szymona Stoczka („Ariergarda: próba całości”). Wybrane arkusze zostały opracowane redakcyjnie i opublikowane w nakładzie 200 egzemplarzy każdy.

Projekt został zakończony promocją opublikowanych pozycji – 2 grudnia 2010, podczas Wrocławskich Promocji Dobrej Książki – półtoragodzinne spotkanie poprowadzili Gabriel Leonard Kamiński i Jacek Inglot. W czasie promocji autorzy arkuszy przeczytali swoje utwory, odbyła się też dyskusja na ich temat. Po promocji obyło się spotkanie twórców i redaktorów z małym cateringiem w Klubie Falanster.

Arkusze zostały rozprowadzone wg zasady non profit – egzemplarze zostały rozesłane do mediów, pism literackich, krytyków literackich i bibliotek, będą też rozdawane na spotkaniach i imprezach organizowanych przez SPP Oddział we Wrocławiu.

Projekt został wsparty finansowo przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

AUTORZY FORUM MŁODYCH TWÓRCÓW:

Wrocławskie Forum Młodych Twórców
IV edycja warsztatów literackich


Wrocławskie Forum Młodych Twórców to organizowany od czterech lat projekt edukacyjny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału we Wrocławiu, skierowany do młodych ludzi zainteresowanych tworzeniem literatury i mieszkających we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku. Jego celem jest podtrzymanie działania skupionej już wokół wrocławskiego oddziału SPP grupy młodych twórców literatury, a także przyciągnięcie do tej grupy nowych osób oraz otaczanie jej profesjonalną opieką artystyczną. Co roku w warsztatach uczestniczy ok. 25 osób.

Podstawowym przedsięwzięciem projektu jest cykl spotkań – zajęć o charakterze warsztatów literackich, prowadzonych przez specjalistów w dwóch sekcjach tematycznych: proza, poezja. Spotkania są organizowane raz w tygodniu – w czwartek o 17.30 w Klubie Pod Kolumnami (pl. Św. Macieja 21, Wrocław) – i trwają trzy godziny. W trakcie obecnej edycji przewidziano 30 spotkań (zajęcia odbywają się od marca do grudnia 2010, za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych).

Zajęcia warsztatowe – oparte na analizie tekstów prezentowanych przez uczestników – mają doprowadzić do podniesienia poziomu umiejętności artystycznych młodych twórców, wzajemnego poznania i zintegrowania się oraz do stworzenia tekstów wartościowych literacko i nadających się do publikacji.

Efektem pracy warsztatowej podczas tegorocznej edycji projektu mają być trzy arkusze (tomiki), które zostaną wydane uczestnikom Forum Młodych, wyłonione w wewnętrznym konkursie. Wyboru dokona trzech członków jury, doświadczonych autorów, członków SPP.

Dorobek uczestników zajęć będzie również prezentowany na specjalnej podstronie projektu (patrz: AUTORZY) oraz na stronie internetowej rocznika literackiego POMOSTY. Publikacje te mają umożliwić uczestnikom WFTM zaistnienie na mapie literackiej miasta i regionu.

W trakcie trwania warsztatów ich uczestnicy odbędą 10 spotkań z autorami, wybitnymi twórcami w danej dziedzinie literatury, którzy zostaną zaproszeni na zajęcia w charakterze ekspertów.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji będzie „Przegląd Młodej Literatury”, otwarte dla publiczności seminarium podsumowujące dorobek Forum Młodych, połączone z prezentacją dorobku uczestników oraz promocją wydanych w ramach projektu publikacji.

Od uczestników zajęć nie pobiera się żadnych opłat, powstałe w jego wyniku publikacje będą rozpowszechniane bezpłatnie, według zasady non profit. Warsztaty mają otwarty charakter, można się zgłosić w każdej chwili, pisząc na adres: wftm@pisarze.wroclaw.pl. Jedynym warunkiem jest młody wiek (do 35 lat) oraz gotowość przedstawienia na zajęciach próbek swej twórczości (6-8 wierszy lub/i ok. 5 stron prozy).

Projekt jest wspierany finansowo przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także relcje z prac Wrocławskiego Formu Młodych Twórców 2009 oraz Wrocławskiego Forum Młodych Twórców 2008 i Wrocławskiego Forum Młodych Twórców 2007

GALERIA FORUM MŁODYCH AUTORZY FORUM MŁODYCH

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.