Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Archiwum

VII edycja Multimedialnego Archiwum Literatury Wrocławskiej

W roku 2014 wrocławski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich po raz siódmy – dzięki finansowemu wsparciu Gminy Wrocław – realizował projekt Multimedialnego Archiwum Literatury Wrocławskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest utrwalenie przy pomocy nagrań wideo i zaprezentowanie (na stronie internetowej i na płycie DVD) autorów związanych ze wrocławskim środowiskiem literackim (czytających własne utwory oraz udzielających wywiadów), a także ciekawych imprez literackich, Turniejów Jednego Wiersza czy Czwartków Literackich.

Program VII edycji przewidywał nagranie prezentacji twórczości 6 autorów, tak przedstawicieli młodego pokolenia wrocławskich twórców, jak uznanych autorów (zarejestrowano Ewę Sonnenberg, Zuzannę Ogorzewską, Agnieszkę Kłos, Dawida Koteję, Klarę Nowakowską, Rafała Różewicza), oraz 4 wywiadów z ważnymi postaciami wrocławskiej sceny literackiej (z Karolem Maliszewskim, Pawłem Piotrowiczem, Gabrielem Leonardem Kamińskim i Andrzejem Dzierżanowskim), a także zorganizowanego przez SPP turnieju poetyckiego (XXIV Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka) oraz 1050 Czwartku Literackiego (spotkanie z Wojciechem Korycińskim). Całość zarejestrowanego materiału ukazała się w formie płyty DVD i jest rozpowszechniana jako załącznik do XIX wydania rocznika „POMOSTY” (od grudnia 2014). Na stronie internetowej wrocławskiego oddziału SPP z przyczyn technicznych mogliśmy zamieścić tylko po jednym nagraniu.

VI edycja Multimedialnego Archiwum Literatury Wrocławskiej

W roku 2013 wrocławski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich po raz szósty – dzięki finansowemu wsparciu Gminy Wrocław – realizował projekt Multimedialnego Archiwum Literatury Wrocławskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest utrwalenie przy pomocy nagrań wideo i zaprezentowanie (na stronie internetowej i na płycie DVD) autorów związanych ze wrocławskim środowiskiem literackim (czytających własne utwory oraz udzielających wywiadów), a także ciekawych imprez literackich, Turniejów Jednego Wiersza czy Czwartków Literackich.

Program VI edycji przewidywał nagranie prezentacji twórczości 6 autorów, tak przedstawicieli młodego pokolenia wrocławskich twórców, jak uznanych autorów  (zarejestrowano Agnieszkę Wojciechowską, Ilonę Witkowską, Urszulę Benkę, Beatę Andrzejczuk, Stanisława Karolewskiego i Przemysława Witkowskiego), oraz 4 wywiadów z ważnymi postaciami wrocławskiej sceny literackiej (z Konradem Górą, Jackiem Bierutem, Ernestem Dyczkiem i Piotrem Klimczakiem), a także zorganizowanego przez SPP turnieju poetyckiego (XXIII Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka) oraz plenerowej imprezy literackiej LiteraTura I. Całość zarejestrowanego materiału ukazała się w formie płyty DVD i jest rozpowszechniana jako załącznik do XVIII wydania rocznika „POMOSTY” (od grudnia 2013). Na stronie internetowej wrocławskiego oddziału SPP z przyczyn technicznych mogliśmy zamieścić tylko po jednym nagraniu.

Introdukcja prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Eugeniusza Dębskiego

Będziemy dążyli do tego, aby także w przyszłych latach kontynuować projekt Archiwum Multimedialnego – chcielibyśmy, aby twórca przestał być dla czytelnika jedynie nazwiskiem widniejącym na okładce książki, aby z chwilą uruchomienia odtwarzania pliku zawiązała się nowa relacja, oparta nie tylko na suchym druku, lecz także na słowie, geście, spojrzeniu. Takich zresztą relacji wymagają nowe czasy – już od dawna element wizualności zdaje się dominować na słowem. Jednak w naszym projekcie dążymy do zachowania odpowiednich proporcji między słowem a obrazem.

Mamy nadzieję, że czytelnicy odwiedzający naszą stronę internetową uznają materiały zrealizowane w ramach tego projektu za godne uwagi.

(UWAGA! Aby odtworzyć wideo należy posiadać program Silverligh Microsoftu (6 MB). W przypadku braku Silverlightu – program dostępny także do pobrania po kliknięciu na ikonę poniżej)

Filmu z nagraniami na podstronach Archiwum

(układ nazwisk prezentowanych autorów jest alfabetyczny)

Comments are closed