Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Forum 2008

W grudniu 2008 roku udało się zakończyć drugą już edycję działającego pod auspicjami wrocławskiego oddziału SPP Forum Młodych Twórców. Pracowaliśmy solidnie i sporo udało nam się dokonać.
Wrocławskie Forum Młodych Twórców Formuła projektu zakładała przede wszystkim: a) doskonalenie umiejętności warsztatowych, b) umożliwieniu debiutu grupie młodych autorów. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (zajęcia warsztatowe) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (sfinansowanie arkuszy).

W okresie od 1 lipca do 30 listopada w ramach projektu WFMT odbyło się 16 spotkań o charakterze warsztatów literackich (w zajęcia w sumie brało udział 27 osób, młodych poetów i prozaików). Odbyły się także 3 spotkania z autorami-ekspertami (Leszek Budrewicz, Karol Maliszewski, Krystyna Myszkiewicz).

Wybrane teksty uczestników ukazały się na stronie internetowej. W trakcie warsztatów przygotowano 7 propozycji młodych autorów na indywidualne debiutanckie arkusze (można było złożyć wiersze lub prozę). Z przedłożonych propozycji na początku listopada komisja kwalifikacyjna, złożona z dwóch przedstawicieli uczestników i dwóch twórców, członków SPP, zakwalifikowała do druku arkusze 3 osób. Wyróżnieni autorzy to: Michał Kurzawski (tytuł arkusza: „Za to należy się kara”), Justyna Mroczka (tytuł arkusza: „Stan skupienia”), Justyna Paluch (tytuł arkusza: „Cyzelować nizać bukszpanić”).
Arkusze zostały opracowane redakcyjnie, złożone, wydrukowane i dostarczone 16 grudnia, zaś 18 grudnia miał miejsce w Klubie Pod Kolumnami „Przegląd Młodej Literatury”, impreza, podczas której arkusze zostały zaprezentowane. Połowę nakładu arkuszy otrzymali autorzy, połowę będzie rozpowszechniał Oddział Wrocławski SPP wg zasady non profit.
Po oficjalnym zakończeniu spotkaliśmy się na części mniej oficjalnej. Uczciliśmy zwycięzców naszego konkursu, zarazem odbywając wesołą literacką biesiadę.

Zarząd SPP Oddziału we Wrocławiu pragnie utrzymać tę formę aktywności młodego środowiska literackiego, tym bardziej, że w roku 2009 inicjatywę tę zdecydowało się poprzeć Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznając stosowną dotację. Początek zajęć nowej edycji WFTM jest przewidywany na przełom marca i kwietnia br. Wszelkie informacje dotyczące wznowienia działalności Forum zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Comments are closed