Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Forum 2007

Wrocławskie Forum Młodych Twórców

Już ruszyliśmy!!!

 W lipcu 2007 zaczęły się spotkania Forum Młodych Twórców, w ramach projektu wspieranego finansowo przez Gminę Wrocław. Spotkania są na razie kadrowe – lato! – ale mimo kanikuły przystało już do nas kilka osób, m. in. Anna Czyrska, Przemek Witkowski, Konrad Góra, Bartosz Sadulski i Marcin Urban.

Grupa uczestników rośnie, działalnością Forum jest zainteresowanych kilkanaście osób. Nasze spotkania mają charakter warsztatów redakcyjnych – gdyż w grudniu planujemy wydać nakładem SPP almanach z twórczością uczestników Forum.

Będzie się mogło w nim wydrukować ok. 20 osób. Tytułu publikacji jeszcze nie ma, trwa nieustający konkurs na najciekawszą propozycję. W czasie spotkań twórcy prezentują swoją twórczość (zestawy wierszy lub prozę) i uczestnicy, po wyrażeniu własnych ocen i dyskusji, głosują na utwory, które ich zdaniem powinny wejść do almanachu.

 Każdy może zaprezentować zestaw 8 wierszy (jeśli miał debiut książkowy, to 5), z którego uczestnicy Forum, drugą głosowania negatywnego (nie na najlepsze, lecz najsłabsze utwory z zestawu) wybierają 5 tekstów (lub 3 w przypadku debiutu książkowego), które zostaną opublikowane. Almanach będzie też miał cześć prozatorską – każdy z uczestników ma prawo do publikacji do 5 stron znormalizowanych wybieranych spośród 2-3 propozycji.

Na spotkania będzie od czasu do czasu wpadał gość, profesjonalny pisarz, aby wesprzeć młodych twórców radą i dobrym słowem – Forum odwiedził już jeden z nestorów wrocławskiego środowiska poetyckiego, Andrzej Maria Dzierżanowski.

Spotykamy się w każdy czwartek w siedzibie wrocławskiego SPP, ale trwają poszukiwania nowego, bardziej obszernego lokalu, tak aby mogło się zebrać nawet kilkanaście osób i swobodnie obradować. Wszystkie osoby, zainteresowane uczestnictwem w Forum, prosimy o kontakt e-mailowy. Można też przysyłać próbki swojej twórczości.

e-mail Wrocławskiego Forum Młodych Twórców:
 wfmt@pisarze.wroclaw.pl   

 

Goście, goście!

Nasze zebrania, zgodnie z założeniami projektu, odwiedzają znamienici eksperci, służąc młodym twórcom radą i pomocą. 30 sierpnia zawitał na spotkanie Forum znany poznański poeta Edward Pasewicz. Porozmawialiśmy o dylematach współczesnego twórcy, pomógł nam też zakwalifikować kolejne utwory do almanachu. Dyskutowaliśmy też na tytułem tego wydawnictwa (ustalono wersję roboczą, być może się utrzyma). Gość obiecał, że przeczyta skompletowane materiały i napisze o nich mały szkic, który będzie można włączyć do almanachu.

27 września odwiedził nas z kolei Karol Maliszewski, poeta i krytyk literacki. On również uczestniczył w kwalifikacji tekstów, uświadamiając zarazem młodym twórcom, jakie warunki powinien spełnić dobry tekst poetycki. Także i on obiecał kilka słów o zawartości planowanego almanachu.

Te mające wybitne warsztatowy charakter spotkania pełnią bardzo pożyteczną rolę – starsi, doświadczeni twórcy dzielą się swym doświadczeniem z młodszymi, uświadamiając im ich mocne i słabe strony. Czasem jest to oczywiście nieco bolesna lekcja, ale zarazem konieczna, w myśl zasady: per aspera ad astra (przez ciernie do gwiazd). Nadal trwa nabór tekstów do naszego almanachu – zamkniemy go w początkach listopada, gdyż publikacja ma się ukazać na początku grudnia.

Swoje propozycje można zgłaszać do końca października na e-mailowy adres Wrocławskiego Forum Młodych Twórców.

Comments are closed