Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

A-D

Beata Andrzejczuk – debiutowała przed 20 laty opowiadaniami publikowanymi w prasie polskiej i zagranicznej, głównie polonijnej. Od ponad 10 lat specjalizuje się w literaturze dziecięco-młodzieżowej, ma w swoim dorobku ponad 30 wydanych pozycji, w tym bardzo popularną serię dla dziewczyn, „Pamiętnik nastolatki”. Jest laureatką nagród literackich, m. in. Sosnowieckiego Pióra oraz O Rubinową Hortensję. Mieszka we Wrocławiu, choć urodziła się w Sieradzu.

 ♦

Adam Tadeusz Bąkowski – ur. w 1955 w Suwałkach. Jesienią 1973 rozpoczął studia na UWr (romanistyka). Wydał tomiki wierszy: „Fragment większej całości” (1986), „Tobie, Penem” (1988), „Nieczytelny charakter pisma” (1994), „Nieszczelne okiennice” (2006), „Ziemia pod stopami” (2009). Mieszka pod Paryżem.

Urszula Benka – ur. 1953, poetka, prozaik, tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała także psychologię. W 1993 r. uzyskała tytuł doktora za pracę „Charyzma władania, święty mord. Analiza symboliki i semantyki mitycznej w twórczości Henryka Sienkiewicza.” Debiutowała w 1975 r. na łamach czasopisma studenckiego „Sigma” jako prozaik. Opublikowała m. in. tomiki poezji „Chronomea”, „Dziwna rozkosz”, „Nic”, „Perwersyjne dziewczynki” i „Kielich Orfeusza”.

Jacek Bierut – prozaik, poeta, krytyk literacki, także muzyk (ur. 1964). Absolwent polonistyki UWr. Autor tomu wierszy „Igła” (2002), wyróżnionego nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny, w 2007 roku opublikował powieść „PiT”, nagrodzoną w konkursie Fundacji Kultury „Promocja najnowszej literatury polskiej”.

Jarosław Broda – polonista, poeta, redaktor, działacz kulturalny (ur. 1956). Wydał m. in. tomiki poetyckie „Zbudźcie mnie po drugiej stronie” (1978), „Jeszcze jedna śmierć” (arkusz poetycki, 1980), „Poezja niebezpieczna. Reżysera programu nie podano”(1981), „Pozostawmy im wybór broni” (1986). Mieszka we Wrocławiu.

(Nagranie sfinansowane przez autora)

Leszek Budrewicz – ur. w 1956 r. we Wrocławiu – dziennikarz, pisarz, poeta, działacz podziemnych struktur „Solidarności” (współorganizował ruch „Wolność i Pokój”), w latach 90. redaktor naczelny dolnośląskiej GW i „Wieczoru Wrocławia”. Laureat nagrody miesięcznika „Odra” za reportaż o powodzi tysiąclecia we Wrocławiu w 1997 roku. Wydał m.in. zbiory poezji „Pierwsza i druga wojna światów”, „Noc długich szyj”, „Złodziej cukierków”, ostatnio wywiad-rzekę „Z PRL do Polski. Wspomnienia z niejednego podwórka (1976-1989)”. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Krzysztof Chara –  grafik, malarz, poeta, absolwent paryskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wrocławską PWSM (ur. 1958). Z zawodu nauczyciel sztuki. Wydał dwa zbiory wierszy: „aliquando” (2003) oraz „pomidor” (2004). Mieszka w Wińsku.

Eugeniusz Dębski – prozaik i tłumacz (język rosyjski), autor fantastyki – tak SF, jak fantasy (ur. 1952). Opublikował kilkadziesiąt opowiadań i przeszło dwadzieścia powieści, największy rozgłos przyniósł mu cykl powieści o detektywie z przyszłości, Owenie Yeatsie („Podwójna śmierć”, 1986) oraz cykl opowiadań fantasy o zmiennokształtnym Hondelyku („Z powodu picia podłego piwa”, 2002). Od 2005 roku prezes wrocławskiego oddziału SPP. Mieszka we Wrocławiu.

Ernest Dyczek – poeta, prozaik, tłumacz i wydawca (ur. 1935). Autor kilkunastu książek, m. in. powieści „Autosja” (1983), „Manuskrypt diabła” (1990), „Biała dama” (1991) i „Termity” (1995), tomu poezji „Nocne pasjanse: trzy poematy” (1977). Tłumaczył m. in. „Rozmowy z Kafką” Gustava Janoucha (wspólnie z J. Borysiakiem, 1993), „Kalkwerk” Thomasa Bernharda (wspólnie z M.F. Nowakiem). Mieszka we Wrocławiu.

Andrzej Maria Dzierżanowski – poeta i prozaik (ur. 1930). W latach pięćdziesiątych założył w Szczecinie grupę poetycką „Metafora”. Wydał zbiór opowiadań „Autem w sobotę” (1998) oraz trzy tomiki poezji, „Podróże nocą” (1959), „Przez ogrody” (1967), „Dwa światy” (2004). Mieszka we Wrocławiu.

Comments are closed