Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

K-N

Gabriel Leonard Kamiński – poeta, absolwent bibliotekoznawstwa, księgarz (ur. 1957). Pierwsze wiersze opublikował w połowie lat siedemdziesiątych. Ma w dorobku kilka tomików wierszy, m.in. „Deja vu” (1999), „Wratislavia cum figuris” (2003), „ROTH – Nowy Testament” (2006). Mieszka we Wrocławiu.

Stanisław Karolewski – wrocławski antykwariusz, z wykształcenia historyk sztuki, z zamiłowania – jak sam twierdzi – bibliofil, bibofil i babofil, a także pisarz. Na co dzień, jeśli akurat nie śledzi losów zaginionych ksiąg, można go spotkać w antykwariacie przy ul. Szczytnickiej we Wrocławiu (www.szarlatan.pl). Do tej pory wydał: „W piaskownicy światów. Epos wrocławski” (2009), „Głodny Anioł. Jak wyleczyłem się z raka” (2010), „Bilet na Arkę Wrocław” (2012) oraz „Pokonałem Raka. 9 Sposobów Dzięki Którym Wyzdrowiałem” (2013).

Józef Kelera – krytyk literacki i teatralny, historyk literatury i teatru, kierownik literacki teatrów, profesor krakowskiej PWST (ur. 1929). Opublikował wiele tomów szkiców o teatrze i dramacie, m. in. „Wrocław teatralny: 1945-1980” (1983), „Panorama dramatu. Studia i szkice.” (1989), „Teatr bez majtek. Szkice” (2006). Mieszka we Wrocławiu.

Bogusław Kierc aktor, reżyser teatralny, poeta i eseista (ur. 1943). Znany z opieki nad spuścizną po Rafale Wojaczku. Opublikował kilkanaście książek, m. in. „Raz na zawsze (1997), „Tyber piaskiem” (1997), „Czary” (1999), „Moje kochanki” (2001). Mieszka we Wrocławiu.

Piotr Klimczak – polonista, nauczyciel, poeta (ur. 1967). Jest autorem kilku tomików poetyckich, m. in. „Wnętrze spojrzenia” (1995), „Światło, które jest w Tobie” (2000), „Przez ciemną dolinę” (2004). Opublikował także zbiór rozważań religijnych „Drogi krzyżowe” (2000). Mieszka we Wrocławiu.

Agnieszka Kłos – urodzona w Poznaniu, mieszkająca we Wrocławiu pisarka, krytyczka sztuki, fotografka oraz redaktorka pisma artystycznego „Rita Baum”. Wydała zbiór prozy „Całkowity koszt wszystkiego” (2007). Jej opowiadania zostały przetłumaczone na język serbski, niemiecki i angielski. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny literatury i teatru. Wymyśliła pierwsze w Polsce blogi literackie, dziennikarskie i komercyjne, festiwal blogów i kalendarz z aktami młodych amazonek „Niejedna z jedną”.

Jerzy Bogdan Kos – poeta, eseista, popularyzator nauki, lekarz i wieloletni prezes wrocławskiego oddziału SPP. Opublikował dwanaście książek, m. in. opowiadania „Zapaść. Opowiadania szpitalne” (1991), tomy wierszy „Pergamin piasku” (1994), „Słowa i znaki” (2002), szkice „Ślady na ziemi” (2003), „Czas nadziei” (2004). Redaktor naczelny rocznika regionalnego „Brzask” oraz rocznika SPP „Pomosty”. Mieszka we Wrocławiu.

Dawid Koteja – ur. w 1987 roku w Katowicach. Poeta, prozaik, slamer. Laureat kilkudziesięciu turniejów i konkursów literackich. Autor tomiku „Trupy, Trupy” (2010, wyd. „Red”), kolejny – „Historia przemysłu ciężkiego” jest obecnie w przygotowaniu, podobnie jak debiut prozatorski. Publikował w prasie i internecie. Studiuje polonistykę na Uniwersytecie Śląskim.

Zbigniew Kruszyński – prozaik (ur. 1957). Debiutował powieścią pt. „Schwedenkräuter” (1995). Nominowany do nagrody literackiej Nike za opowiadające o działalności opozycyjnej „Szkice historyczne” (1996). Opublikował także zbiór opowiadań „Na lądach i morzach” (1999) oraz powieść „Powrót Aleksandra” (2006). Mieszka w Szwecji i w Laskach.

Michał Kurzawski – rocznik 1985. Publikował w „FA-arcie”, „Prowincji”, „Cegle” i „Nowym Tworzywie”. Poza pisaniem zajmuje się również filmem. Absolwent elitarnej Skiby, aktualnie na DSW-DS. W 2008 roku wydał arkusz pt. „Za to należy się kara”.

Jacek Łukasiewicz – poeta, krytyk, eseista, historyk literatury, polonista i profesor UWr. (ur. 1934). Opublikował wiele książek traktujących o literaturze, m. in. „Szmaciarze i bohaterowie” (1963), „Zagłoba w piekle” (1965), „Wiersze w gazetach” (1992), „Mickiewicz” (1996), „Herbert” (2001). Redaktor antologii poetyckich, np. „Złotej księgi wierszy polskich” (2007). Opublikował dziesięć tomów własnych wierszy. Laureat nagrody PEN-Clubu. Mieszka we Wrocławiu.

Karol Maliszewski – polonista, nauczyciel, poeta, prozaik, krytyk literacki (ur. 1960). Opublikował kilkanaście książek, tomów poezji i prozy oraz szkiców krytycznoliterackich, m. in. „Młody poeta pyta” (1994), „Rok w drodze” (2000), „Inwazja” (2006), „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy” (1999), „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach” (2001), „Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi” (2006), „Po debiucie. Dziennik krytyka” (2008). Mieszka w Nowej Rudzie.

Krystyna Miłobędzka – poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, absolwentka polonistyki (ur. 1932). Autorka kilku tomików poezji, m. in. „Wykaz treści” (1984), „Przed wierszem” (1994), „Imiesłowy” (2000), „Berberys” (2003) oraz utworów dramatycznych, m. in. „Siała baba mak” (1995, wybór), „Na wysokiej górce” (1990). Nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000). Mieszka w Puszczykowie k. Poznania.

Napoleon Mitraszewski – niewidomy prozaik, absolwent polonistyki (1918-2008). Opublikował dwanaście książek, m. in. „Drugi smak szczęścia” (1995), „Kwitnące osty” (2006). Publikował opowiadania i artykuły publicystyczne, w roku 2004 został nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka we Wrocławiu.

Klara Nowakowska – ur. w1978, poetka, opublikowała zbiory wierszy „Zrosty” (1999), „Wodne wiersze” (2002) i „Składnia” (2004), „Ulica Słowiańska” (2012) oraz „Niska rozdzielczość” (2013). Laureatka głównej nagrody w konkursie im. Jacka Bierezina (1998), nagrody Gazety Wyborczej wARTo (2012), nominowana do Nagrody Silesiusa (2014). Mieszka we Wrocławiu przy ulicy Słowiańskiej.

Comments are closed