Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

O-Ś

Zuzanna Ogorzewska – ur. w 1983 roku, poetka, copywriter, slamerka. Wydała tomik wierszy „Pomidor i inne techniki przetrwania” (2011). Pochodzi z Łodzi, mieszka (przeważnie) we Wrocławiu.

Waldemar Okoń – poeta, historyk sztuki, krytyk, profesor w Instytucie Historii Sztuki UWr. (ur. 1953) Specjalizuje się w studiach poświęconych sztuce XIX i XX wieku, opublikował mi in. „Sztuka i narracja” (1988), „Alegorie narodowe” (1992), „Wtajemniczenia” (1996). Autor kilku tomów poezji: „Wiersze północne” (1989), „Poematy nadziemne” (2000) i in. Zdobywca Nagrody im. Szczęsnego Dettloffa, trzykrotny laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Mieszka we Wrocławiu.

Justyna Paluch – urodziła się w 1975 roku we Wrocławiu. Ukończyła Bibliotekoznawstwo, a obecnie pracuje w III LO jako bibliotekarz-nauczyciel. Prowadzi tam również Grupę Poetycką HURTOWNIA. Drukowała m.in. w „Odrze”, „Akcencie”, „Pograniczach”, „Czasie Kultury”, „Cegle”, jest laureatką kilku konkursów poetyckich, w 2008 r. wydała arkusz „cyzelować nizać bukszpanie”. Lubi fotografować. Od niedawna jest mamą Tymoteuszka.

Jerzy Pluta – prozaik i krytyk literacki, polonista (ur. 1942). Napisał dwie powieści i pięć zbiorów opowiadań, ostatnio opublikował zbiorek „Zdania poranne, zdania wieczorne” (2004). Redaktor i edytor zeszytów literackich „Przecinek. Małe prozy i marginalia Jerzego Pluty” (w latach 1995-2002). Uczestnik literackiego programu World Akademy of Walking Dreams. Mieszka we Wrocławiu.

Bartosz Sadulski wyszedł na świat 41 lat po Wojaczku (7.12.1986). Współpracuje z czasopismem „Red”. Studiuje we Wrocławiu.

Rafał Różewicz – ur. w 1990 roku w Nowej Rudzie. Twórca tekstów poetyckich, dziennikarz. Debiutowa zbiorem wierszy pt. „Product placement” (2014). Publikował m.in. w „8 Arkuszu Odry”, „Arteriach”, „Akancie”, „Dworcu Wschodnim”, „Redzie”, „Cegle”, „Szafie”, „Zeszytach Poetyckich”, „Pomostach”, „Fragmencie” i na stronie Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. Finalista ogólnopolskich konkursów im. Janusza Różewicza (2013) i Jacka Bierezina (2013), zwycięzca m.in. XXIII Edycji Konkursu Poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego (2014). Współredaguje pismo „Inter.-Literatura-Krytyka-Kultura” i stronę poecipolscy.pl. Mieszka we Wrocławiu.

Szymon Stoczek – ur. w 1988 roku w Pszczynie. Mieszka w Rybniku, pomieszkuje we Wrocławiu. Studiuje dziennikarstwo i filozofię. Poeta, prozaik, reżyser filmów niezależnych, scenarzysta. Interesuje się szeroko rozumianą estetyką, w szczególności filmem i literaturą. Na łamach lokalnej prasy publikował felietony i artykuły. Laureat kilku konkursów poetyckich, swoje teksty drukował między innymi w „Cegle” i „Re:presji”. W 2010 roku opublikował tomik wierszy „Ariergarda: próba całości”.

Ewa Sonnenberg – poetka, której publikacje znalazły się we wszystkich pismach literackich w Polsce. Opublikowała wiele tomów wierszy, ostatnio „Wiersze zebrane” (Wrocław 2014, „Biblioteka Rity Baum”). Stypendystka „Kultury Niezależnej” w Paryżu, dwukrotna stypendystka (2001, 2008) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielokrotnie tłumaczona i wydawana za granicą.

Janusz Styczeń – poeta, dramatopisarz, prozaik, polonista (ur. 1939). Opublikował kilkanaście książek, głównie poetyckich, m. in. „Uśnij snem morskim i inne dramaty” (1977), „Groza wtajemniczenia” (1996), „Wieczna noc miłosna” (1999), „Melancholia symboli” (2003). Mieszka we Wrocławiu.

Julia Szychowiak – urodzona w1986 roku, poetka. Studiuje pedagogikę specjalną. Laureatka Konkursu Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka oraz finalistka XI Ogólnopolskiego Konkursu im. Jacka Bierezina. Laureatka projektu „Bursztynowe Pióro / Połów 2007”. Otrzymała główną Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2008 w kategorii debiut oraz Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Poznania za debiut w IX Konkursie Literackim Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Wydała: „Poprawiny” (2006), „Po sobie” (2007) oraz płytę CD 53: „Połów 2007.

Comments are closed