Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Forum 2009

Wrocławskie Forum Młodych Twórców

Zakończenie III edycji projektu

W roku 2009 odbyły się po trzeci warsztaty literackie w ramach Wrocławskiego Forum Młodych Twórców, cyklicznego projektu wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, skierowanego do młodych twórców literatury z Wrocławia i Dolnego Śląska. Sponsorem tej edycji WFTM było Ministerstwo Kultury i Dziecictwa Narodowego.

W okresie od 16 kwietnia do 12 listopada w ramach projektu Wrocławskiego Forum Młodych Twórców odbyło się 20 spotkań o charakterze warsztatów literackich (w zajęcia w sumie brało udział 34 osób). Spotkania odbywały się w Klubie Pod Kolumnami (pl. Świętego Macieja 21, Wrocław), w lokalu partnera projektu.

W czasie spotkań warsztatowych ich uczestnicy doskonalili swój warsztat literacki oraz konfrontowali swoje osiągnięcia literackie z osiągnięciami innych młodych twórców. Korzystali także z porad doświadczonych twórców, zapraszanych na spotkania w charakterze ekspertów. Wybrane teksty ukazały się na stronie internetowej wrocławskiego oddziału SPP.

W okresie tym odbyło się 8 spotkań z autorami-ekspertami (m. in. Edward Pasewicz, Leszek Budrewicz, Karol Maliszewski, Andrzej Dzierżanowski, Jacek Bierut, Janusz Styczeń), podczas których młodzi twórcy mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów.

Rezultatem cyklu warsztatowego i zarazem redakcyjnego jest Almanach Wrocławskiego Forum Młodych Twórców zatytułowany „Inne ziemie”, liczący 104 stron, w którym swoje wiersze i prozę zaprezentowało 21 autorów, uczestników projektu.

Projekt został zakończony promocją almanachu – 3 grudnia 2009 roku, podczas Wrocławskich Promocji Dobrej Książki w Galerii BWA – półtoragodzinne spotkanie poprowadzili Leszek Budrewicz i Jacek Inglot. W czasie promocji autorzy almanachu czytali zgromadzonej na sali publiczności fragmenty swoich utworów. Po promocji obyło się spotkanie twórców i redaktorów w Klubokawiarni Mleczarnia.

Almanach jest rozprowadzany wg zasady non profit – egzemplarze są rozesłane do mediów, pism literackich, krytyków literackich i bibliotek, będą też rozdawane na spotkaniach i imprezach organizowanych przez SPP Oddział we Wrocławiu.

Do skupionej w ramach Forum grupy młodych twórców dołaczają wciąż nowe osoby, zainteresowane doskonaleniem swojego warsztatu literackiego, dlatego wrocławskie SPP czyni starania, aby kontynować ten projekt. Informacja o rozpoczęciu IV edycji warsztatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia

Zapraszamy na podstronę AUTORZY, na której można zapoznać się z tekstami uczestników Wrocławskiego Forum Młodych Twórców.

Sponsorem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a partnerem Klub Pod Kolumnami

Comments are closed