Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Pomosty

Dolnośląski Rocznik Literacki

„Pomosty” są zbiorową prezentacją pisarzy należących do Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którego tytuł nawiązuje do wydawanego w latach 1966-1973 wrocławskiego almanachu młodych.

Pierwszy numer ukazał się w 1996 roku. Zamieściliśmy w nim zarówno napisane przez nich wiersze, opowiadania i eseje jak również artykuły omawiające początki życia literackiego na Dolnym Śląsku w pierwszych latach powojennych, przypominające dorobek literacki pisarzy, którzy w 1996 roku obchodzili swoje, godne przypomnienia, jubileusze oraz wspomnienia przywołujące – w kronikarskim zapisie – najważniejsze wydarzenia ostatnich lat. Ten zbiorowy portret dolnośląskiego środowiska literackiego uzupełniają noty, komentarze i omówienia kilku ostatnio wydanych książek. „Pomosty” ukazały się już jedenaście razy.

Wydanie pierwszego rocznika „Pomostów” zbiegło się z 50-leciem życia literackiego na Dolnym Śląsku, ale przecież nie tylko ta, skądinąd ważna rocznica stała się impulsem starań o jego wydanie. Bardziej istotne inspiracje sygnalizuje tytuł rocznika: „Pomosty”. Nie tylko „pomosty” przerzucone między współczesnością a czasem minionym, ale również „pomosty” ponad podziałami pokoleniowymi oraz barierami wynikającymi z odmiennych deklaracji i doświadczeń artystycznych, a także „pomosty” ponad granicami oddzielającymi nas od naszych sąsiadów zza Odry i spoza Sudetów. A nade wszystko „pomosty” porozumienia się pisarzy z Czytelnikami, ludzi z ludźmi.

Jerzy Bogdan Kos


­

Do roku 2018 ukazały się 23 wydania „Pomostów”. W ostatnich latach zmienił się profil rocznika, pismo otworzyło się na młodych autorów i debiutantów, starając się być szeroką reprezentacją lokalnego środowiska literackiego – prawdziwym „pomostem” między pokoleniami wrocławskich i dolnośląskich twórców literatury. Dwa ostatnie wydania udało się zdigitalizować i są do ściągnięcia z tej strony jako e-booki (w obu najpopularniejszych formatach). Do czego serdecznie zapraszamy.

Jacek Inglot

Linki pozwalające ściągnąć e-boki Pomostów 2016 (folder spakowany)

Linki pozwalające ściągnąć e-boki Pomostów 2018 (folder spakowany)

Comments are closed